Bontási munkák

Épületek teljes, vagy részleges bontása építési törmelék elszállításával.